Finans ve Mali Destekler

DEVLET DESTEKLERİA. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI DESTEKLERİ

 • Marka Destekleri
 • Mağazaların Desteklenmesi
 • Ofis ve showroomların Desteklenmesi
 • Tanıtım Faaliyetleri Desteklenmesi
 • Belgelendireme Desteği
 • Franchising Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Fason Üretim Desteği
 • Pazar Araştırma ve Pazarlama Desteği
 • Araştırma Geliştirme Desteği
 • Yurt Dışı Fuar Desteği
 • Yurt İçi Fuar Desteği
 • Yurt Dışı Seyahat Desteği (uçak, konaklama vs.)

B. DİĞER DEVLET DESTEKLERİ

 • Yatırım Teşvik Belgesi ( Yatırım ve Makine Alım Kredilerinde)
 • Dahilde İşleme Belgesi ( İthalat Teminatlarında )
 • Teşvikli Yörelerde Arsa Destekleri
 • Serbest Bölgelerde Vergi Avantajları
 • Organize Sanayi Bölgelerinde Vergi Avantajları
 • Teşvikli Yöreler, Organize Sanayi Bölgeleri vs. Elektrik, Su, SSK Avantajları

C. KOSGEB DESTEKLERİ

 • Danışmanlık Desteği
 • Özel Eğitim Desteği
 • Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Destekleri
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 • Bilişim Destekleri
 • Kalite Geliştirme Destekleri
 • Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destekleri
 • Nitelikli Eleman Desteği
 • Girişimciliği Geliştirme Destekleri

D. TÜBİTAK DESTEKLERİYATIRIM FİNANS PLANLAMASI HİZMETLERİİşletmelerin tüm yapısal kriterleri göz önünde tutularak ihtiyaç duyacakları yatırımın tüm aşamalarının planlanarak istihdamın ve katma değerinin artırılmasına imkan sağlayan, ülke içerisinde ki arz talep dengelerini de göz önünde bulundurarak, ulusal ve uluslar arası rekabetin sağlanmasına yönelik yatırım uygulanması ve tüm aşamaların kontrollü olarak değerlendirilmesi ve tamamlanması hizmetidir.TURİZM YATIRIMLARI DANIŞMANLIĞIBünyemizde bulunan E. Turizm İl Müdürü kadrosu ile Konaklama, Tesis ve Hizmet alanında Turizm ile ilgili her türlü yeni yatırım, belge ve izinlerin temini işletme ruhsatları, gibi konularda danışmanlık hizmeti sağlamak.