Dernekler Mevzuatı

Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler İle Getirilen Yeniliklerin İzahı. Mintez ŞİMŞEK, Türk Kızılay’ı Müfettiş

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Derneklerin Ticari Faaliyetleri, Tacir Olmaları ve Tacirlikten Doğan Sorumlulukları, Mintez ŞİMŞEK, Müfettiş, Türk Kızılayı Teftiş Kurulu

Derneklerin Sona Ermesi, Kapanması, Kapatılması ve Tasfiye İşlemleri. Mintez ŞİMŞEK, Türk Kızılayı Teftiş Kurulu

Derneklerin, Dernek Lokallerinin ve Derneklere Ait İktisadi İşletmelerin Vergisel Yükümlülükleri, Mintez ŞİMŞEK, Müfettiş, Türk Kızılayı Teftiş Kurulu

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Mallarına Karşı İşlenen Suçlarda, Failin Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılması, Mintez ŞİMŞEK, Müfettiş, Türk Kızılayı Teftiş Kurulu

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:4)