Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi ile İlgili 2016/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

basbakanlik_personel30  Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29699 Başbakanlıktan: Konu: Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi GENELGE 2016/…

Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi ile İlgili 2016/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

30  Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29699

Başbakanlıktan:

Konu: Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi

GENELGE

2016/10

12/1/2002 tarihli ve 2002/3 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde; Ülkemizde saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesine yönelik genel prensipleri belirlemek üzere “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirlmesi Komisyonu” kurulmuş, 2009/19 sayılı Genelge ile söz konusu komisyonun adı “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu” olarak değiştirilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)” Bakanlar Kurulunun 1/2/2010 tarihli kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı” çerçevesinde yapılan tespit, öneri ve çalışmalar Komisyonun 14/1/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı kararı ile değerlendirilerek kanun değişikliği önerilerinin Bakanlar Kuruluna sunulması ve ikincil mevzuat değişkliği önerilerinin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların sorumlu kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi kararı alınarak söz konusu Strateji kapsamındaki çalışmalar neticelendirilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız